Кога си осамен
и неразбран, не си сам.
Тука сме ние.Кај нас ќе најдете мир и сигурност, луѓе со истиот проблем и луѓе кои ве прифаќаат и знаат како да ви помогнат. Првиот чекор што можеш да го направиш за себе, за својот живот е да ни се придружиш. Тој чекор е најтешкиот но тој е почетокот на твојата промена.

ПрограмиФаза на
адаптација

Фаза на
интензивен третман

Фаза на
ресоциализација

Фаза на
реинтеграција