Контакт

Адреса:
Ние се наоѓаме на оддалеченост околу 5 километри од градот Струмица (помеѓу с.Баница и с.Водоча).Телефони:
+ 389 (0)75/ 495-470 – Сократ Манчев
+ 389 (0)76/ 453-808 – Билјана Мицева
+ 389 (0)75/ 495-473 – Борис Гудев


Емаил:
izborsr@gmail.com