Правила и услови

Основни правила: • Нема дроги и алкохол
 • Нема насилство и закани со насилство спрема другите и спрема персоналот
 • Нема сексуални односи
 • Нема самоволно оддалечување или излегување од ТЗ без дозвола од персоналот
 • Заради непочитување на основните правила клиентот е должен да ја напушти тераписката заедница. После напуштањето на програмата персоналот нема никаква одговорност за неговата состојба.

  Услови за прием:  • Доброволност
  • Систематски преглед: комплетна крвна слика, наод од психијатар, наод од инфектолог (HBC, HCV, HIV)