Тим

Вработени: • Сократ Манчев (Претседател, Психолог, КБТ советник)
 • Билјана Мицева (Социјален работник, Семеен советник)
 • Елена Стојкова (Психолог)
 • Бранко Атанасов (Агроном)
 • Ѓорѓи Манчев (Оператор)
 • Роберто Ников (Оператор)
 • Ѓунајдин Шерифоски (Оператор)
 • Димитрија Ѓорѓиев (Оператор)

  Надворешни соработници:  • Љиља Танева (Психијатар со повеќегодишно искуство во адиктологија и КБТ советник)